ლილვების ღრმა წმენდა, რეგენერაცია

ერთეული 250მლ. ტუბი

ლილვების და დეკელის საწმენდი

ერთეული 700მლ. ქილა

დეკელის, ლილვების ღრმა წმენდა, რეგენერაცია

ერთეული 1ლ. ბოთლი

გილიოტინის მაგიდის საწმენდი

ერთეული 250მლ. ბოთლი

ლილვებიდან კალციუმის ამოსაყვანი

ერთეული 1ლ. ბოთლი

დანამვის სისტემის სარეცხი

ერთეული 10ლ. კანისტრა

ფირების საწმენდი საშუალება

ერთეული 1ლ. ბოთლი

ცხიმის საწინააღმდეგო საშუალება

ერთეული 1ლ. ბოთლი

მინის ზედაპირის საწმენდი საშუალება

ერთეული 1ლ. ბოთლი

ხელების დასაბანი საშუალება

ერთეული 3კგ. ქილა