საბეჭდი ფირფიტების ძლიერი საწმენდი საშუალება

ერთეული 1ლ. ბოთლი

საბეჭდი ფირფიტების რბილი საწმენდი საშუალება

ერთეული 1ლ. ბოთლი

ლილვების და დეკელის უნივერსალური სარეცხი საშუალება

ერთეული ლ.
* ზომა:

კალციუმის მოსახსნელი გელი

ერთეული 1ლ. ბოთლი

საბეჭდი ცილინდრის საწმენდი პასტა

ერთეული 200გრ. ტუბი

ნარჩენი საღებავების, საპოხი საშუალებების და სხვა ნადების კონცენტრირებული საწმენდი საშუალება.

ერთეული 1ლ. ბოთლი

ნებისმიერი ტიპის საბეჭდი დანადგარის ლილვების და დეკელების აღმდგენი საშუალება.

ერთეული 1ლ. ბოთლი