მინუს კორექტორი

ერთეული 1ც.

მინუს კორექტორი

ერთეული 1ც.

პლიუს კორექტორი

ერთეული 1ც.

პასტა კორექტორი

ერთეული 100მლ. ქილა

საბეჭდი ფირფიტების გამამჟღავნებლის ლილვებდან კალციუმის ამოსაყვანი საშუალება.

ერთეული 1ლ. ბოთლი